Samarbeid om ROS-analyse

26.03.2019

Samarbeid om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse på tvers av kommuner gir økt læringsutbytte, styrker samarbeid og reduserer kostnader.

Lofotrådet som omfatter kommunene Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan bestemte seg for å gå sammen om å utarbeide ROS-analyser for sine kommuner. Safetec har bistått kommunene i å kjøre en felles prosess. Samarbeid om helhetlig ROS har spart kommunene for penger slik at de også fikk inkludert bistand fra Safetec til å utarbeide maler for oppfølgingsplan og krisekommunikasjon og befolkningsvarsling innenfor avsatt budsjett.

Fordelen med samarbeid om ROS-analyse på tvers av kommuner er blant annet:
• økonomisk besparende
• relasjonsbyggende for beredskapsroller på tvers av kommunene
• bedre kjennskap til hverandres ressurser, utfordringer og styrker
• lærer av hverandre
• svarer godt ut krav om «oversikt over risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område»

«Vi er glad for at Lofotrådet valgte Safetec til dette oppdraget. Kommunene har selv vært pådrivere i arbeidet og de er ivrige etter å få oversikt over samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i sine kommuner, sier prosjektleder Bjarte Ims»

Tilbake til nyheter