Nøkkeldata for norsk havbruksnæring

07.03.2019

Som et ledd i satsningen på datavisualisering har Safetec i dag lansert et nytt «dashboard», denne gangen med utgangspunkt i nøkkeldata for en av Norges største næringer: akvakulturnæringen! Dashboardet er basert på data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Fiskeridirektoratet.

Gjennom visualisering av data ønsker vi å gjøre relevant informasjon lettere tilgjengelig, både for enkeltpersoner og for andre interessenter som er nysgjerrige på utviklingen i norsk akvakulturnæring. Vi har som mål at dashboardet skal være oversiktlig og brukervennlig, samt gi en oppdatert oversikt over nøkkelinformasjon om akvakulturnæringen.

I dashboardet kan man enkelt få oversikt over blant annet:

  • Antall oppdrettslokaliteter per kommune (hvilke kommuner ligger på topp?)
  • Antall tillatelser per oppdrettsselskap (hvilke selskaper er egentlig størst i Norge?)
  • Fordeling mellom land og sjø (hvor stor andel av tillatelsene er gitt til anlegg på land?)
  • Tap i produksjonen (hvilket fylke er preget av høyest dødelighet i merdene og hvordan har egentlig utviklingen vært de siste par årene?)
  • Biomassestatistikk (hvor mange fisk sto det egentlig i merdene ved utgangen av januar?)

Dashboardet oppdateres jevnlig og vil dermed gi en oppdatert oversikt over norsk akvakulturnæring «her og nå».

Link direkte til dashboardet for akvakultur finner du her.

Tidligere har vi lansert datavisualiseringer basert på Kommuneundersøkelsen 2018, ulykker på sjøen og trafikksikkerhet. Disse og flere er tilgjengelig på hjemmesiden til Safetec Insight.

Du kan lese mer om blant annet fordelene med dashboardet på kyst.no

Tilbake til nyheter