Velkommen til Kjetil og Ingar!

25.02.2019

Kjetil Holter Næss begynte på vårt kontor i Oslo i februar. Han har tidligere jobbet i COWI som RAMS Advisor og i DNV GL som Risk Management Consultant. Kjetil har seks års erfaring innenfor sikkerhet- og risikostyring, både innen jernbanesektoren og i olje og gass. Hans erfaring dekker blant annet kvantitative og kvalitative risikoanalyser, RAM-analyser, og HAZID-studier. Han har også bidratt til utforming av beredskapsplaner og Safety Case for offshoreinstallasjoner. Kjetil har deltatt i ulike RAMS-prosesser for både jernbane og t-bane, og har jobbet som RAMS-ingeniør for rullende materiell i drift. Kjetil har en mastergrad i produktutvikling og produksjon fra NTNU, med spesialisering i RAMS.

Ingar Fossan startet ved vårt kontor i Trondheim, også i februar. Han kom fra en stilling som forretningsutvikler i ComputIT (nå en del av DNV GL),  Ingar har også over 15 års erfaring fra Lloyds Register og Scandpower. Han har mer enn 20 års erfaring i risikostyring og er en anerkjent ekspert på området. Ingar har besittet ulike lederposisjoner hos sine tidligere arbeidsgivere med ansvar innen personalledelse, markedsarbeid og teknologiutvikling. Faglig har han spesialisert seg innen probabilistisk modellering av branner og eksplosjoner, og er en pådriver i industrien for utvikling av industristandarder innen dette området. Han har bred internasjonal erfaring, og da særskilt gjennom sine tre år i Singapore for LR hvor han utviklet og ledet et team av forskere, doktorgradsstudenter og konsulenter.

Tilbake til nyheter