Kurs i kriseledelse – AVLYST

23.01.2019

Arrangør: Crisis Leadership Group og Safetec

All erfaring tilsier at ledere i løpet av sin lederkarriere vil stå overfor en rekke ulike typer av kriser. Et kjent utsagn innen stressforskningen er (litt omskrevet): «Når du står overfor ulike typer av kriser vil du ikke vokse med oppgavene, men synke ned til det treningsnivået du har opparbeidet deg».

Dessverre viser både forskning og erfaring at ledere har utilstrekkelig kunnskap om hva som er effektiv kriseledelse i ulike faser, under ulike typer av kriser og i ulike kontekster. Man er kort og godt uforberedt på å møte og håndtere slike krevende hendelser og situasjoner.

Hva gjør man så når krisen inntreffer? Hvilket mentalt og praktisk repertoar har man å spille på og hvordan klarer man å samhandle med andre ledere, aktører og ressurspersoner uten relevant kriselederkompetanse og felles språk?

Dette kurset vil gi deg som leder en økt bevissthet og konkrete ferdigheter knyttet til det å gå inn i og håndtere rollen som leder i og for kriser. Kurset vil også ta for seg hvordan ledergrupper kan forberede seg til å gå over i det vi kaller krisestabmodus.

Hovedtemaer

Følgende vil bli dekket i kurset:

  • Hvordan identifisere ulike typer av kriser?
  • Hvordan planlegge og trene for å kunne håndtere de kartlagte krisene og hendelsene?
  • Hvordan utøve effektiv kriseledelse når de ulike typene av kriser og hendelser inntreffer?
  • Hvordan lære av krisehåndteringen og dens utfall?

Stikkord for kurset er blant annet: krisebegrepet, kriseledelseshjulet, risikoforståelse og -erkjennelse, sikkerhets- og beredskapskultur, kriselederrollen, kriselederkompetanse, ledelse under press og stress, beslutningspsykologi, dømmekraft, omsorg i krise, evalu-læring, debrief, krisekommunikasjon, ledergrupper som krisestab, DUOK®-prinsippet.

Formål
Formålet med kurset er å gi deltakerne erfarings-, kunnskaps- og forskningsbasert kompetanse knyttet til kriseledelse både før, under og etter ulike typer av kriser.

Målgruppe
Målgruppene for kurset er primært mellom- og toppledere, samt ledergrupper og styrer/styreledere.

Arbeidsform
Kurset består av en rekke miniforedrag, caser og øvelser, der vi jobber som enkeltindivider, i par, triader, smågrupper og i plenum. Det kreves ingen forkunnskaper, men det er en fordel at deltakerne har reflektert over egne og eventuelt andres erfaringer knyttet til det å lede under kriser.

Kursstab:

Crisis Leadership Group (Les mer)
Tor Rune Raabye, partner og CEO
Frode Dale, partner og styreleder

Safetec (Les mer)
Tom Henry Knutsen, seniorrådgiver Safetec
Pål Christian Waag, seniorrådgiver Safetec

Tidspunkter for gjennomføring:

14. mars 2019
mai 2019 (TBD)

Tid: kl. 0900-1600 Sted: Lysaker

Antall deltakere, minimum 10 – maksimum 25

Pris: 6500,- (eks mva) inkluderer lunsj, kaffe og forfriskninger.

Meld deg på her

Se avmeldingsregler nedenfor.

Kurset kan holdes internt for større virksomheter. Dette kan avtales etter nærmere forespørsel.

Avmelding:

  • Ved avmelding senere enn 14 dager før kursstart, eller ved manglende oppmøte, belastes 100% av kursavgiften.
  • Ved avmelding senere enn fire uker før kursstart, men tidligere enn to uker før kurset, belastes 50 % av kursavgiften.

Ved eventuell avmelding i forkant av kurs, kan andre i din bedrift/organisasjon overta kursplassen uten at avmeldingsgebyr påløper.

Kansellering av kurs:

Våre kurs forutsetter et minimum antall deltakere. Safetec forbeholder seg retten til å kansellere et hvert kurs på et hvert tidspunkt. Dersom et kurs blir kansellert, blir deltakeravgiften tilbakebetalt. Safetec står ikke til ansvar for økonomiske konsekvenser som følge av kansellert kurs utover dette.  Vennligst sjekk med oss om det er tilstrekkelig antall påmeldte før du evt. bestiller din reise.

 

Tilbake til nyheter