Kommuneundersøkelsen 2018

05.12.2018

Gå rett til Kommuneundersøkelsen 2018 her.

Safetec har i lengre tid samlet og visualisert informasjon om sikkerhet og beredskap på www.insight.safetec.no. Informasjonen er basert på åpne data og gir blant annet oversikt over trafikksikkerhet og maritime hendelser.

I dag er vi stolte av å publisere nye data, denne gangen basert på resultatene fra DSB sin kommuneundersøkelse 2018, som ble publisert i oktober. Undersøkelsen gir en oversikt over status på kommunenes beredskapsarbeid, og er gjennomført hvert år siden 2002. Undersøkelsen baseres på egenrapportering fra kommunene.

– Det har vært en interessant oppgave å visualisere data fra kommuneundersøkelsen, sier Safetecs prosjektleder for Insight, Nathaniel J. Edwin. – Vi tror at denne måten å samle og systematisere data på, gjør det enklere for mange å utforske ulike typer informasjon om sikkerhet og beredskap.

– Safetec ønsker å ta en tydelig posisjon innen området «Samfunnssikkerhet», sier avdelingsleder Jens Chr. Rolfsen. Vi har en rekke oppdrag mot offentlig sektor, og ser at vår tverrfaglige tilnærming og erfaring med komplekse problemstillinger fra andre næringer er verdifull, også i prosjekter mot kommunal beredskap.

Se hvordan din kommune har svart her.

Vil du vite mer: Ta kontakt med Jens Chr. Rolfsen (jens.christen.rolfsen@safetec.no).

Tilbake til nyheter