Velkommen til frokostseminar på Lysaker

28.11.2018

Safetec og Crisis Leadership Group AS inviterer til frokostseminar om lederens rolle i kriseledelse og krisehåndtering.

Som leder vil ditt personlige lederskap bli satt på prøve når krisene treffer. Det å fylle rollen som kriseleder er utfordrende og mye mer krevende sammenlignet med det å lede i daglig drift. Under seminaret vil følgende spørsmål bli berørt:

  • Hvordan kan ledere forberede seg for å håndtere spekteret fra hverdagskrisene til de store krisene?
  • Hvordan gå fra «godt sagt» til «godt gjort» innen virksomhetens sikkerhets- og beredskapsarbeid?
  • Hvordan kan ledere systematisk gis kompetanse til å håndtere krisen(e) både før, under og etter at de inntreffer?
  • Hva slags kriselederkompetanse trenger ledere og ledergrupper? Hvordan øve og trene?

Frokostseminaret finner sted i tilknytning til Safetecs lokaler i Lilleakerveien 2b,

torsdag 17. januar kl. 0830-1000. Kaffe og frokost fra kl. 0800

(Nøyaktig adresse vil bli sendt på epost god tid i forkant)

Professor Jan Ketil Arnulf, Handelshøyskolen BI, og kanskje Norges fremste ledelsesforsker, innleder over temaet «Ledelse som kriseledelse».

Safetec og CL Group informerer deretter om sitt samarbeid for å assistere ledere og ledergrupper til å bli bedre kriseledere både individuelt og kollektivt.

Påmelding kan du gjøre her. Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser.

 


Tilbake til nyheter