Strategiske trusler

14.09.2018

Torsdag 13. september deltok over 30 representanter fra en rekke virksomheter og organisasjoner på Safetecs frokostseminar under overskriften «Strategiske trusler». Blant temaene var:

  • Globale trusler
  • Industrispionasje og innsidetrusler
  • Integrering av sikringsrisiko i virksomhetsstyringen

Tilstede var også representanter fra Stratfor, som Safetec har inngått et strategisk samarbeid med. Stratfor bistår med å identifisere, vurdere og håndtere globale trusler i en geopolitisk kontekst.

-Jeg er veldig godt fornøyd med at så mange deltok på seminaret, sier Mads Myrbråten, som har vært drivkraften i planlegging og gjennomføring av seminaret. -Seminaret og ikke minst samarbeidet med Stratfor, er en viktig del av arbeidet med å etablere Safetec som en robust og troverdig samarbeidspartner innen sikring og styring av sikringsrisiko.

Tilbake til nyheter