Rammeavtale med Sjøfartsdirektoratet

04.09.2018

Safetec har nylig undertegnet en rammeavtale med Sjøfartsdirektoratet, og skal bistå med risikovurderinger og analyser, inkludert kartlegging og beregninger av risiko knyttet til enkeltfartøy, farvann eller grupper av fartøy med hensyn til sikkerhet og miljø. Avtalen har en varighet på to år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år og ble vunnet i konkurranse med en rekke andre tilbydere.

-Safetec er meget tilfreds med å få fornyet tillit av Sjøfartsdirektoratet innenfor våre kjerneområder. Sjøfartsdirektoratet er opptatt av nyskapning og utvikling av fagområdet «risikovurderinger», og er derfor en god match mot vår strategi om å være en foretrukken og innovativ samarbeidspartner, sier Jens Rolfsen, avdelingsleder og ansvarlig for Safetecs arbeid mot offentlig sektor.

Tilbake til nyheter