Beredskapskonferansen Østfold 2018

10.09.2018

Beredskapskonferansen Østfold 2018 arrangeres 13. september i Halden. Konferansen er et samarbeid mellom Øst politidistrikt, Fredrikstad og Halden kommune, Safe4 Security Group og Safetec. Programmet i år omhandler revitaliseringen av totalforsvarskonseptet og sivil-militært samarbeid. NATO-øvelsen Trident Juncture 2018, som foregår i Norge denne høsten, har et scenario som aktualiserer dette behovet. Scenarioet i øvelsen er derfor et naturlig bakteppe for temaet på årets konferanse:

– Revitalisering av totalforsvaret – hva betyr dette for sivilt/militært samarbeid i det 21. århundre?

Safetec bidrar med konferanseledelse og foredrag om “Sikringsrisikoanalyse av det offentlige rom – metode, tilnærming og veivalg”

Målgruppen er offentlige og private beredskapsaktører i Østfold-regionen.

Meld deg på her.

(Foto: T. Haugaard/Forsvaret)

Tilbake til nyheter