Sikkerhet i det offentlige rom

07.08.2018

Safetec har med samarbeidspartnere gjennomført en sikringsrisikoanalyse og utarbeidet en sikringsplan på oppdrag fra Fredrikstad kommune. Formålet med arbeidet var å legge grunnlaget for en bedre og mer effektiv sikring av kommunens offentlige rom. Metoden som ble brukt baserer seg på norsk standard for gjennomføring av sikringsrisikoanalyse (NS 5832) og norsk standard for gjennomføring av risikoanalyse (NS 5814).

Det ble utarbeidet en sikringsplan som gir et anbefalt sikkerhetsnivå ut fra et gitt trusselbilde og aktivitet. Sikringsrisikoanalysen er levert og implementert i kommunens krisestøtteverktøy DSB-CIM sin modul for VTS-analyser og sikringsplanen i DSB-CIM modul for beredskapsplaner. Torsdag 28. juni presenterte Safetec arbeidet for formannskapet i Fredrikstad kommune. En representant fra formannskapet tok ordet etter presentasjonen og fremhevet at Fredrikstad kommune nå tar et stort skritt videre for å øke kvaliteten på risikoanalyser og sikring.

«Safetec utarbeider sikringsrisikoanalyser for flere kunder og anser denne typen arbeid som en del av vårt samfunnsbidrag for å bidra til en mer helhetlig og systematisk måte å gjennomføre sikringsrisikoanalyser på», sier seniorrådgiver Mads Myrbråten.

For mer informasjon, ta kontakt med avdelingsleder Jens C. Rolfsen, tlf. +47 970 14 408.

Tilbake til nyheter