SOFUS v2.0 – Oppfølging av SIL i drift

02.07.2018

Instrumenterte sikkerhetssystemer (SIS) benyttes for å ha kontroll på risikoen for tap av verdier; for eksempel liv og helse, økonomi, miljø og omdømme. Det er avgjørende at sikkerhetssystemet tilfredsstiller et sett med ytelseskrav gjennom hele livsløpet.

Standardene IEC 61508/61511 legger føringer for hvordan instrumenterte sikkerhetssystemer skal designes, implementeres og følges opp i drift. Bransjen har lang erfaring med design og implementering, men den videre oppfølgingen i drift kan være utfordrende/manglende. Petroleumstilsynet krever imidlertid at «Status for sikkerhetsfunksjoner skal være tilgjengelig i det sentrale kontrollrommet» (ref. Innretningsforskriften, §8), og dermed at oppnådd ytelse må følges opp i drift.

Safetec har utviklet verktøyet SOFUS («SIL in Operations Follow-Up System») til formålet med å følge opp ytelsen av instrumenterte sikkerhetssystem i driftsfasen. I SOFUS kombineres kravdokumentasjon og inngangsdata fra designfasen med driftsnotifikasjoner fra vedlikeholdssystem. Denne informasjonen benyttes til å beregne status for sikkerhetssystemenes oppnåelse av predefinerte ytelseskrav.

SOFUS er per i dag implementert hos flere operatører. Flere års erfaring med SOFUS viser at det er potensiale for å få til en strømlinjeformet innhenting av informasjon fra vedlikeholdssystem etc. Safetec er nå i gang med en omfattende oppdatering av SOFUS; v2.0. SOFUS v2.0 vil ha et bedre grensesnitt med øvrige systemer hos brukerne og vil bidra til et strømlinjeformet system for oppfølging av instrumenterte sikkerhetssystemer i drift.

Safetec har nå startet arbeidet med å utvikle en prototype av den nye versjonen, som skal skreddersys til hver enkelt bruker. Med SOFUS v2.0 vil brukeren få en umiddelbar visualisering av KPI-er for sikkerhetsfunksjonene som inngår i SIS gjennom et interaktivt «dashboard». Dette gir input og støtte til identifisering av problemområder og vedlikeholdsstyring, samt er et formelt underlag for beslutninger om eventuelt nødvendige tiltak for å øke sikkerhetsnivået – eller utvidede testintervall og andre kostnadsreduserende tiltak, forutsatt at et akseptabelt sikkerhetsnivå opprettholdelse.

Tilbake til nyheter