Vi ønsker våre nyansatte velkommen!

28.06.2018

Taria Sivalingam er 23 år og har nettopp fullført sin master i Indøk fra NTNU.  Hun har teknisk fordypning innen maskin, med hovedprofil innen strategisk innkjøps- og forsyningsledelse. I sin masteroppgave skrev hun om hvordan informasjonsdeling kan bidra til å effektivisere planleggingsprosesser i hvitfiskindustrien.

 

Siren Bergslid er 25 år og har master i marin teknikk fra NTNU. Siren skrev sin masteroppgave i samarbeid med Safetec i 2017, og vi er derfor ekstra glade for at hun ønsker å fortsette i Safetec etter endt studie. I sin masteroppgave utviklet hun en metode for å beregne kollisjonsfrekvens mellom skip og havbruksanlegg.

Tilbake til nyheter