Let’s go subsea!

27.06.2018

Antallet subseafelt under utbygging øker i Nordsjøen. Mange av de nye funnene på norsk sokkel blir utbygd som subsea «tie-ins» til eksisterende plattformer og infrastruktur. Ny teknologi og nye driftsmetoder gjør utbyggingen av subseafelt svært kostnadseffektive sammenlignet med faste plattformer.  Eksisterende plattformer blir modifisert og levetidsforlenget for å motta olje og gass fra nærliggende subseafelt.

Safetec følger tett utviklingen av flere subsea EPC-prosjekter både for de største engineeringselskapene, subsea utstyrsleverandørene og operatørene. Våre konsulenter blir benyttet som ansvarlig for teknisk sikkerhet og pålitelighetsdisiplinene. Dette betyr at vi jobber tett på kundene våre i disse prosjektene. Vi gjennomføring av HAZOP/HAZID, FMEA, pålitelighetsvurderinger (RAM), SIL-evalueringer, Functional Safety Assessment (FSA) og ulike andre studier.

Et godt eksempel er VNG Norges Fenja-felt som nå er under utbygging. Olje og gass fra Fenja vil bli sendt til Equinors Njord-plattform. For Fenja prosjektet bistår vi VNG Norge med barrierestyringsstrategi, pålitelighet- og teknisk sikkerhetsvurderinger gjennom både FEED fasen og EPCI fasen. Vi bistår også subsea utstyrsleverandøren TechnipFMC med ulike studier. Safetecs konsulenter gir VNG Norge tilgang til nødvendig kompetanse gjennom hele prosjektperioden.

Safetec jobber tett med flere kunder med å levere teknisk sikkerhets- og produksjonssikringstjenester. Se vår hjemmeside for mer informasjon om produksjonstilgjengelighet / RAM-analyse og SIL – Ytelse av sikkerhetsinstrumenterte systemer.

Tilbake til nyheter