Jernbanen digitaliseres –hvordan bidrar Safetec?

08.06.2018

Bane NOR står ovenfor et stort teknologisk vendepunkt, nå som signalanleggene skal fornyes og standardiseres. Dagens utdaterte teknologi skal erstattes med ERTMS (European Rail Traffic Management System). I over 20 år har EU jobbet for å fremme utvikling og innføring av ERTMS for å skape en mer konkurransedyktig, sikker og robust jernbane. ERTMS må også bygges i dagens tog, lokomotiver og arbeidsmaskiner, og Bane NOR har på vegne av 14 kjøretøyeiere fremforhandlet kontrakt med Alstom om levering av ombordutstyr til over 400 tog- og arbeidsmaskiner. Dette omfatter også systemutvikling, design og ombygging.

Med nye grensesnitt mellom operatør og system, må en sikre seg at disse designes og implementeres slik at den påvirker risikobildet positivt. Alstom har valgt Safetec som partner for å ivareta den svært viktige Human Factor-delen av prosjektet. Seniorrådgiver Jasmine Lilleby fra Safetec gleder seg stort til å komme i gang med prosjektet: «Å få være del av dette prosjektet må beskrives som et faglig høydepunkt i karrieren. Ja, ERTMS er en standardisering av ombordutrustningen, men skal implementeres i en rekke ulike togtyper, og her ligger det krevende Human Factor-jobbing foran oss.»

På et felles arrangement 5. juni 2018, signerte Alstom selvstendige kontrakter med alle de ulike eierne av materiellet, Bane NOR, Norske Tog, CargoNet, Flytoget, NSB og ti andre selskap. Kontraktene har en samlet verdi på mer enn 1.5 milliarder kroner, og prosjektet skal gå i flere år fremover. «For oss i Safetec har vi i lang tid hatt en strategi om å ta del i utviklingen av jernbanen, og ERTMS var et helt spesifikt mål for oss. Vi gleder oss derfor stort til å endelig komme i gang med samarbeidet med Alstom», sier avdelingsleder Espen Møller Rokstad.

Les mer om prosjektet på TU.no eller på Banenor.no

Tilbake til nyheter