Et forretningsorientert og sterkt sikringsmiljø

04.05.2018

Safetec opplever stigende etterspørsel etter tjenester innen sikring. Dette behovet er drevet av flere ulike utviklingstrekk:

  • Hendelsene 22/7 gjorde en gang for alle slutt på myten om at Norge er skånet for terror. De siste års hendelser i Europa har ytterligere forsterket vissheten om at det å beskytte befolkningen mot villede handlinger er en del av aktørenes samfunnsansvar.
  • In Amenas hendelsen til Statoil i 2013 var et tilsvarende «wake-up call» for olje- og gassindustrien.
  • Cyber-security har blitt satt på kartet de siste årene, blant annet gjennom høyt profilerte angrep på firmaer og institusjoner
  • Det sikkerhetspolitiske klimaet i Europa er under endring, og har ført til etterspørsel etter rådgivning for å styrke samfunnets evne til å møte nye typer trusler.

For å møte behovet i markedet, har Safetec et strategisk mål om å ta en ledende rolle som leverandør av sikringstjenester. For å nå dette målet, må vi blant annet ha et faglig sterkt og forretningsorientert sikringsmiljø.  Vi er derfor glade for å kunne ønske Mads Myrbråten, Pål Christian Waag og Caroline Larsen velkommen til Safetec, sier avdelingsleder Jens Chr. Rolfsen.


Mads har bakgrunn fra Forsvaret, og kommer nå fra Politiet hvor han har hatt som oppgave å bygge opp et fagmiljø innen risiko- og trusselvurderinger.

 

 

 

Pål Christian kommer fra stillingen som kompanisjef i Hans Majestet Kongens Garde, og har 19 års erfaring fra Forsvaret i ulike posisjoner og stillinger både i Norge og Internasjonalt.

 


Caroline har tatt sine studier ved Universitetet i Stavanger og skrev masteroppgave om sikringskultur.

Tilbake til nyheter