Vi bistår Aker BP med beredskapsarbeid

06.03.2018

Safetec bistår Aker BP med standardisering av beredskap. Prosjektet omfatter utarbeidelse av styrende dokument og veiledere, samt gjennomføring av beredskapsanalyser, dimensjoneringsanalyser og beredskapsplaner for alle Aker BPs innretninger. Målet med prosjektet er å få en standardisert og omforent beredskapspraksis i selskapet. Prosjektet har fokus på tett oppfølging og samarbeid, samt faglig og metodisk utvikling. Safetec er stolte over å kunne bidra til at Aker BP effektiviserer og videreutvikler beredskapen på tvers av sine innretninger.

Aker BP uttaler: “Vi har valgt Safetec som leverandør av dette arbeidet basert på selskapets dype innsikt og erfaring, samt lange tradisjoner for å håndtere komplekse problemstillinger knyttet til beredskap. Vår erfaring så langt er at Safetec leverer, og har høy fokus på kvalitet og kostnadsoppfølging.”

Tilbake til nyheter