Frokostseminar i Stavanger 7. mars

16.02.2018

Safetec har flyttet til Hinna Park og i den anledning ønsker vi å invitere våre kunder og nye naboer til frokostseminar. Her får du muligheten til å høre noen spennende faglige innlegg om fremtidens risikostyring og beredskap, samtidig som du kan nyte en god frokost. Påmelding innen 1. mars 2018.

PROGRAM

Nye utfordringer i risikostyring v/avd.leder Jens Christen Rolfsen: Mere komplekse systemer og utvikling av teknologi krever nye måter å visualisere og styre risiko på. Safetec presenter noen av våre innovasjonsaktiviteter på dette området.

 

Nye driftsformer på norsk sokkel, gir det nye krav til risikostyring? v/prof. Jan Erik Vinnem, NTNU. Safetec har nylig gjennomført et oppdrag for Arbeids- og Sosialdepartementet. Rapporten inneholder et omfattende faktamateriale om utviklingstrekk på norsk sokkel, og mulige effekter på risikobildet. Det har vært stor interesse for dette arbeidet, særlig den delen som omhandler bruk av ulike typer fartøy. Jan Erik Vinnem var sentral i utredningsarbeidet, og presenterer utvalgte deler av rapporten.

NUI  (Normally unmanned installations) og utfordringer ved beredskap. v/senior sikkerhetsingeniør Maria S. Wold, Safetec. Offshoreindustrien går i økende grad over til helt eller delvis ubemannede innretninger. Denne utviklingen reiser en rekke nye spørsmål knyttet til blant annet beredskap. Maria S. Wold vil fortelle om Safetecs arbeid og erfaringer med dette.

Frokostseminaret blir avholdt i Fjordpiren kantine – Hinna park, Laberget 22
For påmelding, send en mail til ern@safetec.no, eller ring 977 63 244.

Velkommen!

Tilbake til nyheter