Strategisk samarbeid formalisert

05.01.2018

Safetec og DB Engineering & Consulting har inngått en Strategisk Memorandum of Understanding (MOU). Intensjonen med avtalen er å styrke hverandres posisjon i samferdselsmarkedet i de nordiske landene. Frank Vollen, CEO i Safetec Nordic AS, sier at samarbeidet allerede er godt i gang på flere fronter og at en med DB som partner kan være med på å løfte veksten Safetec har hatt i denne bransjen videre til neste nivå, gjennom tilgang på flere kompletterende kompetanseområder og tilgang på nye verktøy.

Tilbake til nyheter