Norsk samfunnssikkerhet etter 22/7

14.11.2017

Safetec har sammen med NTNU, SINTEF og NTNU Samfunnsforskning undersøkt endringer i norsk samfunnssikkerhet og beredskap etter 22/7-2011. Prosjektet “The Next Disaster” (NEXUS) er finansiert av Norges forskningsråd. Nå foreligger den populærvitenskapelig sluttrapporten fra prosjektet. Les hele rapporten her.

Tilbake til nyheter