Vi ønsker våre nyansatte velkommen

20.10.2017

Vi har gleden av å ønske Henriette Mortensen, Signe Marie Hallan og Einar Langdal velkommen til Safetec.Henriette Mortensen har master i kjemisk prosessteknologi fra NTNU 2014 med spesialisering innenfor miljø- og reaktorteknologi. Henriette tilbragte sine første år etter fullførte studier i A/S Norske Shells prosjektorganisasjon i Stavanger. Her jobbet hun frem til høsten 2017 med teknisk sikkerhet i prosjekt, med hovedansvar for porteføljen for mindre modifikasjoner på Nyhamna og Draugen.


Signe Marie Hallan har en sivilingeniørgrad i kjemisk prosessteknologi fra NTNU 2012. Etter endt studie startet hun i Kværner Engineering, hvor hun har jobbet som HMS ingeniør. Signe Marie har erfaring med både nybygg og modifikasjonsprosjekter, og har hatt ansvarsområder innenfor blant annet ytre miljø, brannvann og slukkesystemer, rømning og evakuering og områdeklassifisering. Hun har arbeidet med prosjekter i de fleste faser, fra mulighetsstudier til ferdigstillelse på verft.

Einar Langdal har en sivilingeniørgrad i industriell økonomi, spesialisering i arbeidsmiljø og sikkerhet, fra NTH (nå NTNU) 1994. Einar har mer enn 16 års erfaring med sikkerhets/RAMS, herunder ti år med RAMS i infrastrukturprosjekter i Jernbaneverket og de siste to årenei Statens jernbanetilsyn. Han har også jobbet hos oss i Safetec tidligere, fra 2001-2007. Einar har derfor en bred og solid erfaring med sikkerhetsledelse, risikoanalyse, og har også vært med på utvikling av sikkerhetsstyringssystem og risikoanalysemetodikk. Fra tiden i Statens jernbanetilsyn har han også fått god kjennskap til myndighetsarbeid regelverk innen jernbanesektoren. Einar er derfor et meget sterkt og viktig bidrag til vår videre satsning innen infrastruktur og samferdsel. Vi ønsker Einar velkommen hjem til Safetec!

 

Velkommen til alle tre!

Tilbake til nyheter