Kostnadsbesparelser på flere 100 millioner kroner

27.10.2017

Safetecs nye satsningsområde innen optimalisering og effektivisering har vært en stor suksess. Vi har allerede hjulpet mange kunder i ulike bransjer med utfordrende effektiviserings- og optimaliseringsanalyser. I enkelte prosjekter har våre kunder ved hjelp av våre analyser redusert investeringskostnaden med flere hundre millioner kroner.

Målet er økt effektivitet og sikker drift til lavest mulig kostnad.

Vi finner den gode balanse mellom investeringskostnader og driftskostnader samtidig som vi opprettholder et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Vi har en stor verktøykasse med ulike metoder og softwareløsninger for optimalisering og effektivisering.

Vår store styrke innen optimalisering og effektivisering er:

  • Safetec forstår og kan modellere og simulere komplekse prosesser, systemer og avhengigheter
  • Safetecs analyser gir målbare resultater og vi kvantifiserer effekten av ulike tiltak og endringer
  • Safetec optimalisering og effektiviseringsmetodikk går ikke på bekostning av sikkerheten, vi finner den optimale balansen
  • Safetecs metoder og løsninger kan utløse et optimaliseringspotensiale som i dag typisk ikke er utnyttet eller identifisert

Ta kontakt med Principal Adviser John Magne Øyra for mer informasjon;  john.magne.oyra@safetec.no

Tilbake til nyheter