FoU-prosjektet SafeT

03.10.2017

SafeT gjør at vi kan demonstrere at komplekse system som ERTMS er sikre å ta i bruk og at det påkrevde sikkerhetsnivået vil kunne opprettholdes gjennom systemets levetid” sier prosjektleder Terje Sivertsen, Teknologi og regelverk.

I samarbeid med et sterk prosjektkonsortium skal Bane NOR utvikle nye, mer effektive metoder for modellering av systemdesign og risiko i komplekse system som ERTMS. Bane NOR er prosjekteier av forskningsprosjektet SafeT som gjennomføres i perioden 2016- 2019 og delfinansieres av FoU-avdelingen og Norges forskningsråd.

Tilgjengeligheten av en infrastruktur som sikrer effektiv, pålitelig, trygg og miljøvennlig transport er en forutsetning for velfungerende samfunn. En videre utvikling av denne infrastrukturen, ikke minst innenfor jernbane og luftfart, innebærer bruk av stadig mer avanserte tekniske systemer for overvåking, kontroll og beskyttelse. Norsk jernbane står overfor et teknologisk generasjonsskifte der eksisterende signalsystemer skiftes ut med nytt trafikkstyringssystem, nye sikringsanlegg, nye togdeteksjonssystemer og et standardisert europeisk togkontrollsystem.

På grunn av de potensielt alvorlige konsekvensene av funksjonssvikt i disse systemene, er det essensielt å demonstrere at systemene er sikre å ta i bruk og at det påkrevde sikkerhetsnivået vil kunne opprettholdes gjennom deres levetid.

Prosjektet SafeT (Safety Assessment Framework for Efficient Transport) skal bidra til dette gjennom å utvikle et rammeverk for modellering av systemdesign og risiko basert på bruk av risikomodeller som følger et systems livsløpsfaser, fra konsept, via kundens risikovurdering og leverandørens farekontroll, frem til de nødvendige sikkerhetsbevis og videre gjennom systemets levetid.

Siktemålet i nåværende fase av prosjektet er å etablere en metode for utvikling av felles risikomodeller som på en helhetlig måte favner resultatene fra både kundens risikovurdering og leverandørens farekontroll, og gjør det mulig å se hvordan de ulike risikoaspektene er relatert til hverandre på tvers av ulike systemnivåer, fra systemet i sine omgivelser og ned til individuelle delsystemer og komponenter.

I fortsettelsen vil SafeT utvikle metoden videre til å bruke risikomodellene til å understøtte spesifiseringen av sikkerhetskravene og sikkerhetsargumentasjonen knyttet til etableringen og oppfyllelsen av disse.

Kort om prosjektet: Prosjektet skal utvikle et rammeverk for modellering av systemdesign og risiko basert på bruk av risikomodeller som følger et systems livsløpsfaser, fra konsept, via kundens risikovurdering og leverandørens farekontroll, frem til de nødvendige sikkerhetsbevis og videre gjennom systemets levetid.
Involverte: Bane NOR er prosjekteier, ytterligere samarbeidspartnere i prosjektet er NTNU, Institutt for energiteknikk (IFE), Indra Navia, Safetec Nordic, VTT Technical Research Centre of Finland, Avinor Flysikring, Solvina og Beijing Jiaotong University.
Prosjektleder i Bane NOR: Terje Sivertsen
Styringsgruppe: Reidun Svarva, Ellen Morrison, Silje Fossaskåret, Jørn Vatn (NTNU), Sigve Oltedal (Safetec Nordic) og Terje Johnsen (IFE).
Prosjektleder for Safetecs bidrag i prosjektet: Øystein Skogvang

Kontakt Øystein Skogvang for mer informasjon, tel: 73900500 eller på epost: oss@safetec.no

Tilbake til nyheter