Vi ønsker Arve og Stephen velkommen

27.04.2017

Vi har gleden av å ønske Arve Andre Kvien og Stephen Town velkommen til Safetec. Arve har 18 års erfaring fra DNV GL og Stephen vender tilbake til Safetec etter ti år utenfor selskapet.

Arve Andre Kvien har 18 års erfaring fra DNV GL, hovedsak innenfor risikostyring i olje- og gassindustrien med spesialkompetanse innen teknisk sikkerhet, risikoanalyser og beredskaps-analyser. Arve har lang erfaring med store utbyggingsprosjekter. Arve sin kompetanse og brede erfaring vil bidra til å styrke vår posisjon på Vestlandet ytterligere og gir oss mulighet til å være tett på kundene våre i Bergen.

 

 

 

Stephen Town har de siste 10 årene hatt ulike posisjoner i Statoil og Aker BP, der i blant teknisk sikkerhetsansvarlig for Åsgard B og HSE Manager for Ivar Aasen prosjektet. Han har opparbeidet seg bred erfaring innen både prosjektgjennomføring og anleggsdrift.

 

 

Både Arve og Stephen vil bidra til at Safetec styrker sin posisjon i markedet ytterligere og gjør oss i stand til å imøtekomme etterspørselen etter rådgivere med bred erfaring innen risikostyring. Avdelingsleder Espen Møller Rokstad er stolt av å få Stephen og Arve med på laget.

 

 

 

Tilbake til nyheter