Skipsstøtrisiko for hengebru i verdensklasse

29.03.2017

Safetec har utført en skipskollisjonsstudie for den over 2,6 kilometer lange hengebroen Chacao Bridge i Chile. Broen har to hovedspenn på henholdsvis 1050 og 1150 meter. Det er få broer i verden med to spenn av tilsvarende lengder. Studien er utført for Dr. Ing. A Aas-Jakobsen AS, som sammen med entreprenørselskapene Hyundai Engineering and Construction, OAS og rådgiverselskapet Systra skal realisere gigantprosjektet.

Chacao Bridge skal knytte fastlandet sammen med øya Isla Grande de Chiloé som er Chiles nest største øy. I nord skiller sundet Chacao channel øyen fra fastlandet, og det er over dette sundet broen skal bygges i 2019.

En realistisk vurdering av kollisjonsrisiko forutsetter god informasjon om skipstrafikken både gjennom sundet og annen skipstrafikk i nærheten av broen. I denne studien har Safetec benyttet AIS-data koblet sammen med et datasett med skipsinformasjon. Safetec har tilgjengelig AIS-data for hele verden fra 2012 fram til i dag. Datasettene oppdateres regelmessig med AIS-data samlet inn med både landbaserte basestasjoner og satellitter noe som gir god dekning også for skip som seiler i åpent hav.

Safetec har implementert anerkjent metodikk for å beregne en årlig frekvens for brokollaps opp mot et akseptkriteria. Beregningene er basert på antakelser som for eksempel formen på skipenes skrog, treffhastighet, tåleevnen til broelementene med mer. Broen skal dimensjoneres slik at den er innenfor akseptkriteriet også 100 år fram i tid. Safetec har derfor laget en prognose for skipstrafikk fram til år 2119 som er benyttet i beregningene.

Gjennom hele prosjektet har Safetec hatt et tett samarbeid med Aas-Jakobsen slik at innspill og erfaring fra alle parter fortløpende har blitt tatt med i analysen. Dette har medført at analysens resultater er basert på tverrfaglig gode vurderinger.

For Safetec er dette en viktig studie, da vi ser verdien av denne type vurderinger hjemme i Norge også, for eksempel med foreslåtte fjordkryssinger på ferjefri E39-prosjektet.

«Riktig håndtering av skipsstøtrisiko kan for mange broer være avgjørende for valg av fundamenteringsløsninger, og dermed brukostnadene. Det har vært interessant og givende og jobbe tett med Safetec, og deres leveranser har vært et viktig element i å dokumentere at broen oppfyller oppdragsgivers risikokrav mot skipsstøt. Safetec har vist fleksibilitet og levert høy kvalitet, selv med utfordrende problemstillinger og korte tidsfrister, noe som har gitt merverdi til prosjektet.», sier Ketil Aas-Jakobsen.

Har din virksomhet behov for analyse av skipstrafikk og/eller vurdering av kollisjonsrisiko? Ta kontakt med Eivind Kleiven på telefon +47 988 37 768

Tilbake til nyheter