Risikobasert tilsyn

13.03.2017

Safetec har de siste årene hatt flere oppdrag under overskriften «Risikobasert tilsyn» (RBT). Oppdragene gjenspeiler et ønske fra tilsynsorganene om å bruke risikobegrepet som utgangspunkt for å sikre mest mulig effektiv bruk av tilsynsressursene. Vår erfaring er samtidig at arbeid med RBT raskt reiser en rekke utfordringer og problemstillinger.

På bakgrunn av dette inviterte vi tilsynsorgan i Norge til et seminar om RBT i Oslo. Seminaret ble gjennomført 8. mars og samlet 26 deltakere fra 12 forskjellige tilsyn. Safetec innledet, før Sjøfartsdirektoratet, Luftfartstilsynet og DSB – El-tilsynet delte erfaringer med sitt arbeid med RBT. Deretter diskuterte deltakerne sentrale problemstillinger i gruppearbeid. Indikatorer, måling av ønsket effekt, utvelgelse av tilsynsobjekt og tema for tilsyn var noen av diskusjonsområdene.

Seminaret ble en nyttig arena for å dele erfaringer og utfordringer, og det var et klart ønske fra deltakerne om å gjenta seminaret neste år.

Tilbake til nyheter