Revisjon av beredskapsplaner

05.01.2017

Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen, «Beredskapsforskriften», stiller krav til at alle aktører innen energisektoren skal kunne forebygge, håndtere og begrense virkningene av ekstraordinære situasjoner. Dette krever at aktørene blant annet har utført ROS analyser, at de har ei beredskapshåndbok, operative beredskapsplaner og jevnlige øvelser.

En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS analyse) handler om å identifisere hendelser som kan skje, og å vurdere risiko og sårbarhet forbundet med disse hendelsene. Som oftest fokuserer ROS-analysen på mulige uønskede hendelser (farer og trusler).

Safetecs metodikk for beredskapsplanleggingen bygger på et oppdatert risikobilde fra virksomheten. Sammen med beredskapskrav gitt i lovverk, krav fra sentrale samarbeidsaktører og egen virksomhet, vil risikobildet danne grunnlag for dimensjonering av beredskapen. Det vil si at det angir hvilke områder virksomheten skal ha beredskap for, og hvor omfattende (hvilken dimensjon) den skal være.

Over de siste årene har Safetec bistått Norgesnett AS med ROS analyser med hensyn til IKT, gap-analyser med hensyn til beredskapsforskriften, og revidering av beredskapsplaner. I det siste prosjektet har revisjonen av beredskapsplanen resultert i operative tiltakskort. Disse er implementert inn i styringssystemet med direkte aksess til underliggende informasjon.

I prosjektene mot Norgesnett har Safetec kombinert kunnskap om regelverk, erfaring med beredskap og kriser i ulike bransjer, og en søken etter innovative løsninger.

Har din bedrift et tilsvarende behov? Ta kontakt med spesialistingeniør Bjørn Axel Gran, tel. +47 909 55 295 eller sjefrådgiver Tom Henry Knutsen, tel. + 47 907 75 945.

Les mer om våre tjenester innen kraft her.

Tilbake til nyheter