Pressemelding

19.12.2016

De ansatte i Safetec Nordic, under ledelse av administrerende direktør Frank Vollen, har sluttført og signert en avtale om kjøp av Safetec Nordic fra ABSG Consulting Inc. (ABS Group), et uavhengig datterselskap av ABS (American Bureau of Shipping). Avtalen innebærer overføring av Safetec Nordic AS med alle datterselskap fra ABS Group til Safetecs ansatte.

«Avtalen gjør det mulig for Safetec å styrke vårt fokus på å levere tjenester innenfor risikostyring til de to største markedene våre i Norge; olje- og gass og infrastruktur, i tillegg til andre bransjer, samtidig som vi fortsetter et tett samarbeid med ABS Group» sier Vollen. «Ledelsen i Safetec og ABS Group mener at endringen i eierskap ivaretar arbeidsplassene på en best mulig måte og også vil være positivt for kundene. Gjennom videre samarbeid kan vi fortsatt bidra til verdiskaping hos våre kunder i olje- og gassindustrien og andre markeder som har behov for sikkerhet- og pålitelighetsrelaterte tjenester.»

Avtalen forventes å være gjennomført innen 31.12.2016.

Om Safetec Nordic AS

Safetec er en ledende leverandør av risikostyringstjenester. Med angrepsmåter som integrerer tekniske, menneskelige og organisatoriske forhold leverer Safetec et bredt spekter av tjenester knyttet til risiko, pålitelighet og beredskap. Safetec har levert tjenester til offshore, maritime og landbaserte markeder på verdensbasis siden etableringen i 1984.

Om ABS Group

Gjennom sine datterselskaper leverer ABS Group of Companies, Inc. tekniske tjenester og sertifiseringstjenester for å understøtte sikkerhet og pålitelighet til høy-ytelses anlegg og operasjoner. ABS Group har hovedkontor i Houston, Texas, og har mer enn 2000 ansatte i over 30 land. ABS Group er et datterselskap av ABS, et ledende klasseselskap for maritim og offshorevirksomhet.

(www.abs-group.com)

Alle henvendelser rettes til Frank Vollen, Frank.vollen@safetec.no eller +47 934 83 900.

Tilbake til nyheter