Konsekvensutredning – Rapport publisert

19.12.2016

Safetec, med underleverandør Oslo Economics, har gjennomført en konsekvensutredning for Samferdselsdepartementet av de sikkerhetsmessige, næringsmessige og sysselsettingsmessige konsekvensene av å eventuelt innføre felleseuropeiske tilleggsregler for offshore helikopteroperasjoner, forordning (EU) nr. 2016/1199, på norsk kontinentalsokkel.  

Rapporten er nå publisert på Samferdselsdepartementets websider.  

Se Samferdselsdepartementets pressemelding og link for å laste ned rapporten her.

 

Tilbake til nyheter