Øker markedsandeler innen infrastruktur

24.10.2016

Planlegging, prosjektering og utbygging av Norges infrastruktur har et investeringsnivå som aldri før. Det planlegges og bygges vei- og baneprosjekter for mange milliarder, prosjektene er komplekse og krevende, og har forpliktelser til å bli ferdigstilte til riktig kvalitet og tid. Safetec har hatt og har en strategi om å bygge opp et sterkt fagmiljø som leverer sikkerhets- og pålitelighetstjenester til de store prosjektene og aktørene i Samferdsels-Norge. Vi ser til vår stor glede at dette lykkes vi med.

Vi er gjennom vår gode samarbeidspartner Aas Jakobsen med på store, viktige nasjonale og regionale prosjekter, som for eksempel Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16, E6 Manglerud-prosjektet og flere Intercity prosjekter. I tillegg jobber vi mye for andre aktører, som Jernbaneverket hvor vi har en bredde i tjenesteleveransen som strekker seg fra RAMS og SIL til Beredskap og Sikring (security), og sikkerhetskultur. For Statens vegvesen gjør vi en rekke risikoanalyser, spesielt innenfor tunnelsikkerhet. Ekstra gledelig er det nå at vi har en stor bredde geografisk og alle Safetec-kontor er tungt inne i viktige samferdselsprosjekter.

rkoSikkerhetsingeniør i Safetec, Reidun Kristine Opsahl er blant annet RAMS-leder på en delstrekning i Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16: «Å få jobbe med eget fagfelt i tidenes største samferdselsprosjekt i Norge er utrolig spennende. Det er komplekst og krevende, og samtidig utrolig givende. Prosjektet har stor samfunnsmessig betydning, noe som gir en ekstra motivasjon».

Selv om Safetec i dag er med i svært mange store prosjekter, er det ingen grunn til å stoppe satsningen nå, vi har så vidt begynt. Det er store behov for å få i gang flere prosjekter, og med det som er presentert i Nasjonal Transportplan (NTP) så har vi store ambisjoner om også å være med på de fremtidige prosjektene.

Tilbake til nyheter