Risikoanalyse av jernbanereformen

18.10.2016

Samferdselsdepartementet har engasjert Safetec til å gjennomføre en risikoanalyse av jernbanereformen. Analysen er avgrenset til endringene reformen representerer og omhandler sikkerhet, sikring og beredskap i sektoren. Det er identifisert nitten mulige farer relatert til reformendringene og fire hovedtyper av tiltak. Dersom egnede tiltak iverksettes, så kan sikkerhetsnivået relatert til farene bli minst like godt, eller bedre, enn i dag.

Les hele rapporten her

Se pressetreffet fra 17. oktober her

Tilbake til nyheter