Støtte til nasjonal krisehåndtering trening

04.07.2016

Vennligst klikk på lenken for å lese oppfølgingsartikkelen av cyberøvelsen, publisert på ABC Nyheter 29.06.2016.

7.12.2015
Safetec, et selskap i ABS Group, har hatt en nøkkelrolle i forbindelse med planlegging og gjennomføring av en øvelse i nasjonal kriseledelse (NCEK 2015). Øvelsen var basert på et strategisk rettet cyberangrep mot sentral og kritisk teleinfrastruktur og kraftforsyning i Norge. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) var ansvarlig for øvelsen, som også involverte ulike departement, direktorat, og tele- og kraftleverandører.

Den offisielle trusselvurderingen for 2015, presentert av Etterretningstjenesten, understreker betydningen av og viktigheten av trening og øvelse på slike uforutsette hendelser.

Den nasjonale cyberøvelsen 2015 er en viktig del av forberedelsene til å lede denne typen hendelser med varierende scenarier som typisk oppstår under cyperangrep. Målet med øvelsen var å praktisere beredskap, ledelse og samarbeid på et strategisk nivå.

Øvelsen ble utført den 3. og 4. desember 2015. Scenarioer og hendelsesforløp ble utarbeidet av Nkom og Safetecs rådgivere. At Safetecs ekspertise blir benyttet til å bistå norske myndigheter på sikring og kriseledelse, viser vår viktige rolle på det nasjonale plan.

Svein Sundfør Scheie, prosjektleder og øvelsesleder fra Nkom er takknemlig for støtten fra Safetec. «Støtten fra Safetec både i planleggingen og gjennomføringen av NCEK 2015 har vært særdeles verdifull og har vært viktig suksessfaktor for øvelsen. Jeg var særlig trekke frem fleksibiliteten Safetec har vist gjennom hele prosessen».

 

Tilbake til nyheter