Kurs i sikringsrisikoanalyse (SRA)

07.07.2016

Safetec, et selskap i ABS Group, har nylig gjennomført et todagers kurs i sikringsrisikoanalyse (SRA) for Statens Jernbanetilsyn. Kurset var basert på rammeverket NS 5832 (Krav til sikringsrisikoanalyse) og inkluderte en beste-praksis fra både Safetec og ABS Group i å gjennomføre denne typen analyse.

Safetec har posisjonert seg som en foretrukket leverandør av sikringsleveranser i Norge, og har en ledende posisjon med å tilby SRA til jernbanesektoren.

SRA-kurset hadde primært fokus på terrorhandlinger, supplert med realistiske scenarioer som var utarbeidet av rådgivere med erfaring i å respondere på terrorangrep. I løpet av de to dagene kurset pågikk fikk kursholderne løftet grunnforståelsen for teorien bak sikringsrisikoanalyser hos deltakerne, blant annet gjennom praktiske eksempler i å identifisere konkrete tiltak og integrere disse inn i et risikostyringssystem.

Tilbake til nyheter