Risiko- og beredskaps-analyse av Mongstad

01.07.2016

I Januar 2016 ble Safetec tildelt kontrakten for oppdatering av total risikoanalyse og beredskapsanalyse for Mongstad av Statoil. Mongstad er et komplekst anlegg som stiller store faglige krav til utførelse av denne type oppdrag. Safetec er derfor stolt av å ha blitt tildelt oppdraget nok en gang, etter at vi sist utførte dette i 2012. I dette prosjektet jobber vi tett med Statoils team for å sikre høy kvalitet i arbeidet, og har et solid team på jobben fra vår side, som kjenner Mongstad godt fra tidligere.

I skrivende stund er en i avsluttende fase av risikoanalysen, og vil gå over til beredskapsanalysen over sommeren. Statoil og Safetec er begge fornøyd med samarbeidet. Statoil gir uttrykk for at Safetec i prosjektet demonstrerer en god forståelse av Statoils behov og føler seg trygg på at prosjektet kommer i mål innen tidsfrister og i tråd med kvalitetsmessige krav.

Safetecs team setter også stor pris på å jobbe med dette oppdraget, da det er faglig krevende, og samtidig gjør oss bedre rustet til å håndtere tilsvarende anlegg, av både høyere og lavere kompleksitet.

Tilbake til nyheter