Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16

17.06.2016

Vårt gode samarbeid med Dr. Ing A. Aas-Jakobsen AS har nok en gang gitt oss et fantastisk prosjekt. Denne gangen er vi del av et større team som skal jobbe på Prosjektet Ringeriksbanen/E16 Skaret – Hønefoss. Teamet består av Dr. Ing A. Aas-Jakobsen AS, Norconsult og Asplan Viak som har dannet et eget aksjeselskap spesifikt for dette oppdraget. Jernbaneverket har hovedansvaret for fellesprosjektet. Dette prosjektet er et av det største rådgivningsoppdraget innen samferdsel som har vært utlyst i Norge. Det skal bygges 40 kilometer ny jernbanetrasé fra Sandvika til Hønefoss over Sundvollen, samt ny fire felts motorvei på E16 fra Skaret til Hønefoss. Ringeriksbanen får en dobbeltsporet jernbanestrekning med hastighet på inntil 250 km/t og motorvei med en hastighet på 110 km/t. Prosjektet vil redusere reisetid mellom Oslo – Bergen med en time og Oslo S – Hønefoss reduseres fra halvannen time til en halv time. Total prosjektkostnad er anslått til 26 milliarder.

Safetec skal bistå i Aas-Jakobsens del av prosjektet med det sikkerhetsfaglige, i hovedsak RAMS, risikoanalyser av tunneler og strekninger i dagen, samt SHA. For Safetecs sikkerhetsrådgivere er det utrolig motiverende å jobbe med et slikt prosjekt, som er faglig og teknisk krevende, og samtidig har stor samfunnsmessig betydning.

Arbeidet vil settes i gang umiddelbart og Safetec ser frem til å ta fatt på oppgaven.

Her kan du se planleggingsvideo publisert av Jernbaneverket i 2015.
Link til Jernbaneverkets side om saken.

Tilbake til nyheter