Risikostyring

Risiko er til stede i enhver prosess eller aktivitet og må bli håndtert

Safetec hjelper våre kunder til å forstå og håndtere risiko for å unngå uønsket påvirkning på sikkerhet, produktivitet eller omdømme. Våre metoder håndterer det totale risikobildet, inkludert forståelse av komplekse samspill mellom teknologiske, individuelle og organisatoriske faktorer.