Ulykkesgranskning

Kurset gir deg trening i bruk av STEP og MTO som metoder for gransking av uønskede hendelser og arbeidsulykker.  Deltakerene skal etter endt kurs ha kunnskap om prosesser, arbeidsmetoder, analyser og rapporter som er nødvendig for å gjennomføre gransking av ulykker og andre uønskede hendelser. Deltakerne skal kunne beherske STEP som metode for å systematisere og analysere data om ulykker.

Målgruppe: Anbefales for ledere, tillitsvalgte, verneombud, AMU-medlemmer og andre som kan bli involvert i vurdering av ulykker og granskingsrapporter eller som selv kan bli medlem av en granskingsgruppe.

Kursinnhold:

  • Granskingsprosessen steg for steg
  • Barriere og årsaksanalyser
  • Granskingsgruppens arbeidsoppgaver og metoder
  • Granskingsmodellert med fokus på MTO og STEP
  • Praktisk bruk av STEP flytskjema
  • Granskingstrening – innarbeide kunnskap, rutiner og metoder
  • Rapportering og oppfølging
  • Sikkerhetsstyring og gransking – nye metoder