HAZID/HAZOP

Opplæringen har som mål å gi en innføring til kvalitative risikoanalyser ved hjelp av verktøyet Bow Tie. Metoden brukes som grunnlag for SUT for borerigger og flotell.

Målgruppe: Relevant for alle som driver med sikkerhetsarbeid, kvalitativ risikoanalyse eller som ønsker å bruke vertøyet til kartlegging av barrierestatus vha. spørreundersøkelser.

Kursinnhold:

  • Introduksjon til risikovurdering og styring
  • Bruken av BowTie i risikostyring
  • Steg for steg oppbygging av bowtie
  • Koplinger til styringssystemet
  • Revisjon
  • Rapporter og utskrift