Olje og gass

Safetec har levert en rekke tjenester innenfor fagområdet risiko og sikkerhetsstyring i over 30 år til olje og gassindustrien. Vi betjener kunder i hele verdikjeden i olje & gass markedet, fra operatører til kontraktører og til utstyrsleverandører.

Vi har erfaring med å bistå i sikkerhetsarbeidet gjennom hele levetiden til prosjekter. Dette inkluderer tidlig konseptfase, detaljerings og byggefase, operasjonsfase og fjerningsfase.

Hvert segment i olje og gassindustrien står ovenfor unike utfordringer. Fra aldrende installasjoner til økende sikkerhetstrusler til miljøutfordringer. Safetec bistår alle selskaper på ulike nivå i organisasjonen med konsulenttjenester og rådgivning innenfor risiko og sikkerhetsstyring slik at selskapene kan være konkurransedyktige i et marked som endrer seg raskt.