Offentlige tjenester

Safetec bistår kunder innenfor offentlig sektor ved å levere en rekke forskjellige konsulenttjenester som støtter opp under risikostyring, sikkerhetskultur, beredskapsplanlegging og øvelser.

Vi leverer våre tjenester til departement, direktorat, myndigheter, universitet, lokale kommuner/myndigheter, sykehus, sanitær/vannforsyning/avløp, kraftverk, etc.

Vi utføre alt fra konsekvensanalyser av store offentlige reformer for departementer og direktorater, til ROS-analyser for kommuner og fylkeskommuner. Vi bistår også tilsynsmyndigheter med utvikling av metoder og verktøy for risikobaserte tilsynsaktiviteter.

Gjennom våre prosjekter bidrar vi til kompetanseheving innen offentlig sektor og til å best mulig bruk av samfunnets ressurser.